KD scientific 注射泵、蠕动泵等系列现货促销?

型号:内详
联系人:李先生
联系电话:18618101725
品牌:kdscientific

KD scientific 注射泵、蠕动泵等系列现货促销


KD scientific 公司生产销售世界品质稳定的注射泵,为众多世界的科研单位所使用,有数万篇的重要研究文献。 KDS系列注射泵在科研、工业生产中具有广泛的使用价值,能够实现液体j确而平稳的流动注射。特点:
* 精密的制造工艺,保证了j高的精度
* 无脉冲-适合于对脉冲敏感的操作
* 菜单式操作,简单、直接
* 可通过电脑/脚踏开关/阀门远端控制
* 从基础到高级,多种型号,满足不同需要
* 产品通过CE国际认证,质量可靠
* 注射容量实时显示,完成设定值后自动停止
* 注射容量和速率根据注射器大小自动选择
* 参数设置自动保存,下次开机后不需重新输入

* KDS注射泵是要求准确、的液体/气体灌输操作的理想选择,用于领域及其广泛。

产品 描述 适配注射器 流速范围 程控 精度 线推力 库存状态
KDS100 10ul 0.1ul/h
注射 10ul-60ml 10ml 127ml/h N/A <1% 9kg(20lb) 现货
60ml 519ml/h 现货
10ul-60ml 10ul 0.1ul/h 现货
KDS100L 注射 10ml 127ml/h N/A <1% 9kg(20lb) 现货
60ml 519ml/h 现货
10ml 127ml/h 现货
60ml 519ml/h 现货
注射/抽吸 10ul 0.1ul/h N/A <1% 现货
KDS120 10ul-10ml 10ml 127ml/h 9kg(20lb) 现货
KDS200 注射 10ul-140ml 10ul 0.001ul/h KDS200P <1% 18kg(40lb) 现货
10ml 21ml/h 现货
60ml 86ml/h 现货
140ml 145ml/h 现货
KDS210 注射/抽吸 10ul-140ml 10ul 0.001ul/h KDS210P 18kg(40lb) 现货
10ml 21ml/h <1% 现货
60ml 86ml/h 现货
140ml 145ml/h 现货
10ul 0.001ul/h KDS250P <1% 现货
KDS250 注射 10ul-10ml 10ml 21ml/h 18kg(40lb) 现货
10ul 0.001ul/h KDS260P 现货
通道  KDS260 注射/抽吸 10ul-60ml 10ml 21ml/h <1% 18kg(40lb) 现货
60ml 86ml/h 现货
KDS270 注射/抽吸 10ul-60ml 10ul 0.001ul/h KDS270P <1% 18kg(40lb) 现货
60ml 86ml/h 现货

                                                         

二、LEGATO SYRINGE PUMPS 现货

KD Scientific注射泵,为众多科研单位所使用,有数万篇的重要研究文献,KDS scientific 结合多年球的理念和实战经验以及客户的意见,新推出了Legato系列注射泵,采用的微步驱动马达技术,有效地提高了准确性和重现性。

 

产品特点:

高分辨率触摸屏控制,友好的操作界面,无与伦比的易用性

* 超大彩色显示屏LED显示所有的操作信息,以确保在实验中进行合适的操作

* 仪器满足密码保护功能,有效保护使用权

* 利用USB接口或内置的RS485接口可与电脑连接,通过RS485接口可实现99个注射泵相连,也可使用I/O接口

* 体积小,节省空间,可直立操作、画面亦可直立

* 金属底座,使操作更安静、震动更小

* 实验重现性可达±0.05%

* 通过CE, UL, CSA, CB Scheme,EU RoHS,WEEE认证

* 注:双通道注射泵可通过加配多通道支架升级成多通道注射泵

   

技术参数:

 

产品

描述

适配注射器

流量范围

程控

精度

线推力

单通道

Legato100

注射

0.5ul-60ml

0.5ul

1.28pm/min

N/A

+0.5%

13.6kg/30Ibs

10ml

25.99ml/min

60ml

88.28ml/min

Legato110

注射/抽吸

0.5ul-60ml

0.5ul

1.28pm/min

Yes

+0.5%

13.6kg/30Ibs

10ml

25.99ml/min

60ml

88.28ml/min

Legato130

注射/抽吸

0.5ul-1000ul

0.5ul

3.66pm/min

N/A

+0.5%

5kg/11Ibs

1ml

3.818ml/min

双通道

Legato101

注射

0.5ul-10ml

0.5ul

1.28pm/min

N/A

+0.5%

13.6kg/30Ibs

10ml

25.99ml/min

Legato111

注射/抽吸

0.5ul-10ml

0.5ul

1.28pm/min

Yes

+0.5%

13.6kg/30Ibs

10ml

25.99ml/min

Legato180

注射/抽吸

0.5ul-10ml

0.5ul

1.28pm/min

Yes

+0.35%

13.6kg/30Ibs

10ml

25.99ml/min

Legato200

注射/抽吸

0.5ul-140ml

0.5ul

0.5pl/min

N/A

+0.35%

34kg/ 75Ibs

140ml

220.97ml/min

Legato210

注射/抽吸

0.5ul-140ml

0.5ul

0.5pl/min

N/A

+0.35%

34kg/ 75Ibs

140ml

220.97ml/min

Legato210p

注射/抽吸

0.5ul-140ml

0.5ul

0.5pl/min

Yes

+0.35%

34kg/ 75Ibs

140ml

220.97ml/min

四通道

Legato270

注射/抽吸

0.5ul-140ml

0.5ul

0.5pl/min

N/A

+0.35%

34kg/ 75Ibs

140ml

220.97ml/min

Legato270p

注射/抽吸

0.5ul-140ml

0.5ul

0.5pl/min

Yes

+0.35%

34kg/ 75Ibs
KD Scientific* KDS Legacy系列注射泵

技术参数

 

产品

描述

适配注射器

流量范围

程控

精度

线推力

单通道

KDS100

注射

10ul-60ml

10ul

0.1ul/h

N/A

+<1%

9kg(20Ib)

10ml

127ml/h

60ml

519ml/h

KDS100L

注射

10ul-60ml

10ul

0.1ul/h

N/A

+<1%

9kg(20Ib)

10ml

127ml/h

60ml

519ml/h

KDS100Y

注射

10ul-60ml

10ul

0.1ul/h

N/A

+<1%

9kg(20Ib)

10ml

127ml/h

60ml

519ml/h

双通道

KDS101

注射

10ul-10ml(2 syr)

 

 

N/A

+<1%

9kg(20Ib)

10ul-60ml(1 syr)

KDS120

注射/抽吸

10ul-10ml

10ul

0.1ul/h

N/A

+<1%

9kg(20Ib)

10ml

127ml/h

KDS200

注射

10ul-140ml

10ul

0.001ul/h

KDS200P

+<1%

18kg(40Ib)

10ml

21ml/h

60ml

86ml/h

140ml

145ml/h

KDS210

注射/抽吸

10ul-140ml

10ul

0.001ul/h

KDS210p

+<1%

18kg(40Ib)

10ml

21ml/h

60ml

86ml/h

140ml

145ml/h

四通道

KDS250

注射

10ul-10ml

10ul

0.001ul/h

KDS250p

+<1%

18kg(40Ib)

10ml

21ml/h

KDS260

注射/抽吸

10ul-60ml

10ul

0.001ul/h

KDS260p

+<1%

18kg(40Ib)

10ml

21ml/h

60ml

86ml/h

KDS270

注射/抽吸

10ul-60ml

10ul

0.001ul/h

KDS270p

+<1%

18kg(40Ib)

10ml

21ml/h

60ml

70ml/h

十通道

KDS220

注射

10ul-10ml(10)

 

 

KDS220p

+<1%

18kg(40Ib)

20ml-60ml(6)

100ml-140ml(4)

KDS230

注射/抽吸

10ul-10ml(10)

 

 

KDS220p

+<1%

18kg(40Ib
我公司专注生物力学和生物打印等生物医学工程科研服务-10年经验支持,
点击查更多科研工具-应用尽有